ACS Phone: +43 7228 20088 0

… always

a cable length ahead!

Logistika

Naše skladište

Za naše kupce stoji opsežna paleta produkata sa preko 5.000 artikala na raspolaganju.

Skladište koje je opremljeno po najmodernijim rešenjima ima u prvom stepenu izgradnje mesta za preko 1.500 paleta. U aprilu 2002 godine izgrađen je drugi nivo, koji sadržava dodatnih 500 mesta za palete.

Brzi dostup na svaki tip kablova, u velikim kolićinama je mogući zahvalujući savršenoj logistici i efikasnom zalaganju najmodernije tehnike.

Specijalni viljuškari sa nosivosti od 1,5 – 10 tona, brinu se o tome da komisioniranje i utovar budu brzo odrađenji.

Unutarnja dionica